الطريق إلى تركيا - حجاج

الشروط المطلوبة للجنسية التركية

الشروط المطلوبة للجنسية التركية اخر تحديث: 08-12-2022

الأوراق والمتطلبات اللازمة للتقدم  للحصول على الجنسية التركية – باللغة التركية

المكان المختص للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ

عنوان:  Hırka-i Şerif  34091   ,  Fatih/İstanbul

: تلفون02124994000

الشروط المطلوبة للجنسية التركية

الأوراق والمتطلبات اللازمة للتقدم بطلب رسمي للوالي المختص للحصول على الجنسية التركية  (باللغة التركية)

İstek Türü

İstenilen Belgeler

a)

Genel olarak Türk vatandaşlığına alınma başvurusu;

1.Form dilekçe(VAT-3),

2.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

3.Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

4.Medeni Hal Belgesi ve evli ise Evlenme Belgesi, boşanmış ise Boşanma Belgesi, dul ise Eşine Ait Ölüm Belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

5.Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

6.Genel sağlık bakımından çevresi ve toplum sağlığı açısından tehlike teşkil edecek bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınacak RAPOR,

7.Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabildiğini gösteren Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan belge veya Türkiye’de herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünü gösteren belge,

8.Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin mesleğini ve gelirini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası ve benzeri belge veya birinci derece yakınlarının geçimlerini sağladıklarına ilişkin TAAHHÜT BELGESİ,

9.Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait Nüfus Kayıt Örneği,

10.18 Yaşından küçük, reşit olmayan çocuklar var ise; Çocuk yurt dışında doğmuş ise, çocuğa ait DOĞUM BELGESİnin (APOSTİL TASDİKLİ)NOTER TASDİKLİ TÜRKÇE TERCÜMESİ, Çocuk Türkiye’de dünyaya gelmiş ise, HASTANE DOĞUM RAPORU ile İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak MERNİS DOĞUM TUTANAĞI,

11.Eşlerden birinin Türk Vatandaşlığına müracaat etmemesi halinde; Türk Vatandaşlığına başvuruda bulunmayan eşin noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre onaylanmış(APOSTİL TASDİKLİ) muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi),

12.Eşlerin daha önceki evliliklerinden yada evlilik dışı birlikteliklerinden dünyaya gelen 18 yaşından küçük çocukları için; Bakanlık Makamının 12.06.2009 tarih ve 99552 sayılı 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanuna Göre Açıklamanın 2.5.1. maddesinde istenen belgeler,

13.Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylular için (5) beş yıl, Türk soylular için (2) iki yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenmiş Giriş çıkışlarını gösteriri belge(İKAMET HESAPLAMASI),

14.Türk Soylu olan yabancıların Türk soylu olduklarını gösterir belge getirmeleri ilgililerin lehine değerlendirilecektir.(Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

15.Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (3) üç aylık ikamet tezkeresi (İşlem, işlem gören her sayfasını gösterir noter tasdikli örneği),

16.Herhangi bir suçtan yargılanmış ise buna ilişkin Mahkeme Kararı,

17.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,

b)

Evlenme ile vatandaşlığa alınma başvurusu;

1.Form dilekçe (VAT-6) ,

2.Türk vatandaşı eşine ait tam açıklamalı nüfus kayıt örneği.(Nüfus müdürlüğünden),

3.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterirpasaportveya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

4.Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

5.Türkiye ‘de evlenenlerden Uluslar arası Evlenme cüzdan fotokopisi Yurt dışında evlenenlerden Ülkesi makamlarından almış olduğu apostil onanlı Türkçe tercümeli belge,

6.İkamet tezkeresinin işlem gören her sayfasının NOTER TASDİKLİ fotokopisi,

7.Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,

8.Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı,

9.Türk Vatandaşı eşine ait Nüfus Cüzdanının (T.C.Kimliği) fotokopisi (Ön ve Arkası yüzü okunaklı biçimde olacak),

10.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,

11.Eşlerin daha önceki evliliklerinden yada evlilik dışı birlikteliklerinden dünyaya gelen 18 yaşından küçük çocukları için; Bakanlık Makamının 12.06.2009 tarih ve 99552 sayılı 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanuna Göre Açıklamanın 2.5.1. maddesinde istenen belgeler,

c)

Evlat Edinme ile vatandaşlığa alınma başvurusu;

1.Evlat edinen veya veli ya da vasinin isteğini belirten Form dilekçe (VAT-7),

2.Çocuğun hangi ülke vatandaşı olduğunu gösterir belge, Kimlik (pasaport, kimlik…vs.) Noter tasdikli Türkçe Tercümesi,

3.Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin NOTER TASDİKLİ TÜRKÇE TERCÜMESİ(Apostil Onanlı),

4.Doğum Belgesine dayanılarak düzenlenecek Doğum Tutanağı (VGF-01),

5.Evlat edinene ait Nüfus Kayıt Örneği,

6.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,

d)

İstisnai olarak vatandaşlığa alınma başvurusu;

1.Form dilekçe(VAT-4),

2.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

3.Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

4.Medeni Hal Belgesi ve evli ise Evlenme Belgesi, boşanmış ise Boşanma Belgesi, dul ise Eşine Ait Ölüm Belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

5.Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

6.Eşlerden birinin Türk Vatandaşlığına müracaat etmemesi halinde; Türk Vatandaşlığına başvuruda bulunmayan eşin noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre onaylanmış(APOSTİL TASDİKLİ) muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi),

7.Eşlerin daha önceki evliliklerinden yada evlilik dışı birlikteliklerinden dünyaya gelen 18 yaşından küçük çocukları için; Bakanlık Makamının 12.06.2009 tarih ve 99552 sayılı 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanuna Göre Açıklamanın 2.5.1. maddesinde istenen belgeler,

8.Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait Nüfus Kayıt Örneği,

9.Türk Soylu olan yabancıların Türk soylu olduklarını gösterir belge getirmeleri ilgililerin lehine değerlendirilecektir. (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

10.Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (3) üç aylık ikamet tezkeresi (İşlem, işlem gören her sayfasını gösterir noter tasdikli örneği),

11.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,

e)

Türk Vatandaşlığının Yeniden kazanılma başvurusu;

1.Form dilekçe(VAT-5),

2.Nüfus Kayıt Örneği,

3.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

4.Türk Vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde değişiklik olmuş ise buna ilişkin belge, evli ise Evlenme Belgesi, boşanmış ise Boşanma Belgesi, dul ise Eşine Ait Ölüm Belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

5.Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

6.Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

7.5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca yeniden Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi için başvuru tarihinden geriye doğru üç yıl ikamet etmiş olduğunu gösterir İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak ikamet tezkeresi ve giriş çıkışları gösteren belge (İKAMET HESAPLAMASI),

8.Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (3) üç aylık ikamet tezkeresi (İşlem, işlem gören her sayfasını gösterir noter tasdikli örneği),

9.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,

الأوراق والمتطلبات اللازمة للتقدم بطلب رسمي للوالي المختص للحصول على الجنسية التركية  (باللغة العربية)

17 Comments to "الشروط المطلوبة للجنسية التركية جنسية تركيا استثنائية 2022 – باللغة التركية"

 1. Reply
  Sm
  April 19, 2020 at 6:08 pm

  هل يشترط ان اكون سورية الجنسية؟ نظرا لان الدولة التركية تمنح الجنسية لذو الجنسية السورية بسهولة و بدون تعقيدات؟ انا اقيم في تركيا لاكثر من ست سنوات و لكني طالبة لجوء و لدي ملف في الامم المتحدة ولكن طال انتظاري و حياتي شبه متوقفة . هل يتوجب علي الغاء طلب اللجوء او القيام بالخروج و ادخول مجددا باقامة دائمة؟ و انتظار مضي خمس سنوات اخرى؟ مع العلم ان والدي ليس سوري ولكن امي سورية الجنسية و اتحدث التركية بطلاقة و لدي اذن عمل . ارجو الرد برسالة على الايميل انا بحاجة ماسة الى معلومة تفيدني .

 2. Reply
  زكريا الكردي
  January 30, 2020 at 12:59 am

  انا سوري صرلي في تركيا 6سنوات هل يمكنني ان اقدام على الجنسينه
  الرد
  الشروط هنا
  شروط الحصول على الجنسية التركية

 3. Reply
  عبدالقادر
  December 21, 2019 at 5:18 pm

  السلام عليكم
  انا عبد القادر اريد الحصول على الجنسيه في مجال التجاره بشكل افضل اجيد اللغه التركيه بشكل جيد ارجو الرد والمساعده وشكرا

 4. Reply
  غدير بلال
  March 26, 2019 at 11:55 am

  أنا عمري ٢٨ سنه أعمل مترجمه ضمن البلديه التركيه وأدس تعليم مفتوح ولدي أذن عمل أريد الحصول على الجنسيه التركيه وكيف وأين أرجو الرد من فضلك

اترك تعليق أو استفسار

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • لطلب خدمة

  تأسيس شركة - إقامات - إذن عمل - زواج

  [email protected]

  00905051201818

  يرجى عدم ارسال استفسارات عامة عبر الواتس او الفايبر ووضع الاستفسار اسفل الموضوع المتعلق به

 • حجز طيران آمن

 • حجز فندقي آمن