facebook twitter googleplus youtube linkedin evernote

الطريق إلى تركيا - حجاج

الحصول على الجنسية التركية

الأوراق والمتطلبات اللازمة للتقدم  للحصول على الجنسية التركية – باللغة التركية

المكان المختص للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ

عنوان:  Hırka-i Şerif  34091   ,  Fatih/İstanbul

: تلفون

0212-4994000

الأوراق والمتطلبات اللازمة للتقدم بطلب رسمي للوالي المختص للحصول على الجنسية التركية  (باللغة التركية)

İstek Türü

İstenilen Belgeler

a)

Genel olarak Türk vatandaşlığına alınma başvurusu;

 

1.Form dilekçe(VAT-3),

2.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

3.Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

4.Medeni Hal Belgesi ve evli ise Evlenme Belgesi, boşanmış ise Boşanma Belgesi, dul ise Eşine Ait Ölüm Belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

5.Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

6.Genel sağlık bakımından çevresi ve toplum sağlığı açısından tehlike teşkil edecek bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınacak RAPOR,

7.Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabildiğini gösteren Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan belge veya Türkiye’de herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünü gösteren belge,

8.Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin mesleğini ve gelirini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası ve benzeri belge veya birinci derece yakınlarının geçimlerini sağladıklarına ilişkin TAAHHÜT BELGESİ,

9.Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait Nüfus Kayıt Örneği,

10.18 Yaşından küçük, reşit olmayan çocuklar var ise; Çocuk yurt dışında doğmuş ise, çocuğa ait DOĞUM BELGESİnin (APOSTİL TASDİKLİ)NOTER TASDİKLİ TÜRKÇE TERCÜMESİ, Çocuk Türkiye’de dünyaya gelmiş ise, HASTANE DOĞUM RAPORU ile İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak MERNİS DOĞUM TUTANAĞI,

11.Eşlerden birinin Türk Vatandaşlığına müracaat etmemesi halinde; Türk Vatandaşlığına başvuruda bulunmayan eşin noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre onaylanmış(APOSTİL TASDİKLİ) muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi),

12.Eşlerin daha önceki evliliklerinden yada evlilik dışı birlikteliklerinden dünyaya gelen 18 yaşından küçük çocukları için; Bakanlık Makamının 12.06.2009 tarih ve 99552 sayılı 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanuna Göre Açıklamanın 2.5.1. maddesinde istenen belgeler,

13.Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylular için (5) beş yıl, Türk soylular için (2) iki yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenmiş Giriş çıkışlarını gösteriri belge(İKAMET HESAPLAMASI),

14.Türk Soylu olan yabancıların Türk soylu olduklarını gösterir belge getirmeleri ilgililerin lehine değerlendirilecektir.(Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

15.Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (3) üç aylık ikamet tezkeresi (İşlem, işlem gören her sayfasını gösterir noter tasdikli örneği),

16.Herhangi bir suçtan yargılanmış ise buna ilişkin Mahkeme Kararı,

17.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,

b)

Evlenme ile vatandaşlığa alınma başvurusu;

 

1.Form dilekçe (VAT-6) ,

2.Türk vatandaşı eşine ait tam açıklamalı nüfus kayıt örneği.(Nüfus müdürlüğünden),

3.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterirpasaportveya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

4.Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

5.Türkiye ‘de evlenenlerden Uluslar arası Evlenme cüzdan fotokopisi Yurt dışında evlenenlerden Ülkesi makamlarından almış olduğu apostil onanlı Türkçe tercümeli belge,

6.İkamet tezkeresinin işlem gören her sayfasının NOTER TASDİKLİ fotokopisi,

7.Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,

8.Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı,

9.Türk Vatandaşı eşine ait Nüfus Cüzdanının (T.C.Kimliği) fotokopisi (Ön ve Arkası yüzü okunaklı biçimde olacak),

10.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,

11.Eşlerin daha önceki evliliklerinden yada evlilik dışı birlikteliklerinden dünyaya gelen 18 yaşından küçük çocukları için; Bakanlık Makamının 12.06.2009 tarih ve 99552 sayılı 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanuna Göre Açıklamanın 2.5.1. maddesinde istenen belgeler,

c)

Evlat Edinme ile vatandaşlığa alınma başvurusu;

 

1.Evlat edinen veya veli ya da vasinin isteğini belirten Form dilekçe (VAT-7),

2.Çocuğun hangi ülke vatandaşı olduğunu gösterir belge, Kimlik (pasaport, kimlik…vs.) Noter tasdikli Türkçe Tercümesi,

3.Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin NOTER TASDİKLİ TÜRKÇE TERCÜMESİ(Apostil Onanlı),

4.Doğum Belgesine dayanılarak düzenlenecek Doğum Tutanağı (VGF-01),

5.Evlat edinene ait Nüfus Kayıt Örneği,

6.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,

d)

İstisnai olarak vatandaşlığa alınma başvurusu;

1.Form dilekçe(VAT-4),

2.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

3.Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

4.Medeni Hal Belgesi ve evli ise Evlenme Belgesi, boşanmış ise Boşanma Belgesi, dul ise Eşine Ait Ölüm Belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

5.Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

6.Eşlerden birinin Türk Vatandaşlığına müracaat etmemesi halinde; Türk Vatandaşlığına başvuruda bulunmayan eşin noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre onaylanmış(APOSTİL TASDİKLİ) muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi),

7.Eşlerin daha önceki evliliklerinden yada evlilik dışı birlikteliklerinden dünyaya gelen 18 yaşından küçük çocukları için; Bakanlık Makamının 12.06.2009 tarih ve 99552 sayılı 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanuna Göre Açıklamanın 2.5.1. maddesinde istenen belgeler,

8.Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait Nüfus Kayıt Örneği,

9.Türk Soylu olan yabancıların Türk soylu olduklarını gösterir belge getirmeleri ilgililerin lehine değerlendirilecektir. (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

10.Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (3) üç aylık ikamet tezkeresi (İşlem, işlem gören her sayfasını gösterir noter tasdikli örneği),

11.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,

e)

Türk Vatandaşlığının Yeniden kazanılma başvurusu;

 

1.Form dilekçe(VAT-5),

2.Nüfus Kayıt Örneği,

3.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

4.Türk Vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde değişiklik olmuş ise buna ilişkin belge, evli ise Evlenme Belgesi, boşanmış ise Boşanma Belgesi, dul ise Eşine Ait Ölüm Belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

5.Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

6.Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

7.5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca yeniden Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi için başvuru tarihinden geriye doğru üç yıl ikamet etmiş olduğunu gösterir İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak ikamet tezkeresi ve giriş çıkışları gösteren belge (İKAMET HESAPLAMASI),

8.Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (3) üç aylık ikamet tezkeresi (İşlem, işlem gören her sayfasını gösterir noter tasdikli örneği),

9.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,

 

الأوراق والمتطلبات اللازمة للتقدم بطلب رسمي للوالي المختص للحصول على الجنسية التركية  (باللغة العربية)

12 Comments to "الأوراق والمتطلبات اللازمة للتقدم للحصول على الجنسية التركية – باللغة التركية"

 1. Reply
  nour muharrem
  December 26, 2018 at 2:41 am

  اريد استخراج الجنسية السورية

 2. Reply
  خالد سليم
  January 4, 2018 at 6:52 am

  احتاج اللجوء الا تركيا سعدوني

 3. Reply
  حسن خليف
  October 21, 2017 at 4:50 pm

  جسن خليف

  انا عمري 64 عام حاصل على بكالوروس علوم عام 1982وعلى الثانويه العامه من الاردن عام 1973
  هل باستطاعتي اكمال دراستي في الجامعات التركيه
  سواء ماجستير او بكالوريوس من جديد
  وشكرا

 4. Reply
  ادهم
  June 28, 2017 at 9:43 am

  اخى انا مصر واريد العمل بالجيش التركى فما العمل

 5. Reply
  غياس احمد الشيخ
  June 27, 2017 at 6:43 am

  أنا مقيم في تركيا مدينة بطمان التركيا وصارلي ما يقارب الست سنوات وعندي إذن عمل وارغب بلجنسي كما أني من أصول تركماني فكيف أمكن أن أتقدم على الجنسية التركيا مع العلم أنا صديق لي اتصلوا معه على أن يتقدم للجنسية إذا كان يود الجنسية التركيا ارجوا الرد

 6. Reply
  محمد الديب
  June 7, 2016 at 6:35 pm

  السلام عليكم انا طبيب مصرى حاصل على البكالوريوس فى الطب ومعى خبره خمس سنوات فى تخصص امراض الصدر واريد ان انتقل انا واسرتى للعيش بصوره دائمه بتركيا زوجتى حاصله على ماجستير فى الفيزياء وتكمل الدكتوراه

 7. Reply
  Souhad Ibrahim
  April 25, 2015 at 10:55 pm

  حابة اعيش بتركيا واستثمر فيها ،عن جد انا من أشد المعجبين بهاي البلد ولكني لا أتكلم التركية وانا فلسطينية اعيش بدولة الامارات العربية ومش فاضل كتير لجوزي ، يعني بعد سنتين بتقاعد وعليه ترك البلد ، وين نروح ، وعن جد خايفين والحياة كتير غالية وصعبة صارت هون

  • Reply
   Mahmoud Hajjaj
   May 1, 2015 at 9:07 am

   اهلا بكم
   Souhad Ibrahim
   بامكانكم القدوم لتركيا والحصول على اقامة سياحية سنوية

 8. Reply
  خزرج عيد حمد لاسم
  April 4, 2015 at 5:58 pm

  اريد اطلب لجوء لتركيا اذا ممكن الرد

  • Reply
   Mahmoud Hajjaj
   April 5, 2015 at 11:28 am

   اهلا بكم
   خزرج عيد حمد
   الجمهورية التركية دولة حاضنة وليس بلد لجوء
   بامكان الجميع تقديم طلب لجوء لمكتب الامم المتحدة في انقرة

 9. Reply
  bilal chehimi
  February 16, 2015 at 10:55 pm

  انا من الراغبين في الحصول على الجنسية

اترك تعليق أو استفسار

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • لطلب خدمة

  تأسيس شركة - إقامات - إذن عمل - زواج

  [email protected]

  00905051201818

  يرجى عدم ارسال استفسارات عامة عبر الواتس او الفايبر ووضع الاستفسار اسفل الموضوع المتعلق به

  abuhsain

 • استشارات قانونية

 • مواضيع اخرى قد تعجبكclose